Категории
Количка

Общи условия

Отношенията между доставчика на услуги "ЮЛИМА" ЕООД (наричн по долу patilanci-blagoevgrad.com) и лицата, ползващи онлайн магазина достъпен на интернет адрес https://http://patilanci-blagoevgrad.com, наричани по-долу Клиенти, се ръководят изключително от следните Общи условия във версията, валидна към момента на поръчката. 


"ЮЛИМА" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с Булстат BG200038800, със седалище и адрес на управление гр.БЛАГОЕВГРАД, УЛ.ДЖЕЙМС БАУЧЕР 6, email адрес juli_angelov1978@abv.bg, телефон за контакт 0888244623. 

Вписване в публични регистри: ЕИК: BG204400481 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)

Контакт с надзорни органи: Адрес и телефон на ТД НАП София офис Младост:бул. "Цариградско шосе" №111 /в сградата на Изпълнителна агенция "Държавна собственост" към Министерство на отбраната/ Код:1784 Телефон:02/ 9760446; 02/ 9760488

Комисия за защита на потребителя: гр. София пк. 1000 пл.Славейков 4А ет.3,4 и 6 телефон: 02/ 980 25 24,гореща линия 0700 111 22 web сайт: www.kzp.bg Комисия за защита на личните данни: гр.София,ул.Иван Естатиев Гешов 15 телефон: 02/915 3518,web сайт: www.kzld@cpdp.bg Комисия за защита на конкуренцията: гр. София,бул.Витоша 18 телефон: 02/935 6113 web сайт : www.cpc.bg 

РЕГИСТРАЦИЯ-не е задължителна при поръчка


Всеки клиент, който използва сайта http://patilanci-blagoevgrad.com се счита, че приема и е съгласен с настоящите Общи условия. Поверителност на предоставените данни и изискване за регистрация на клиент За да направите поръчка в сайта, не е задължителна регистрация, но за осъществяване на доставката ще бъдат необходими следните данни, предоставени от клиента: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка. Можете да изберете и варианта с регистриране на клиентски профил като за целта, трябва да попълните и потвърдите верността на данните посредством регистрационната форма. Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице изразява съгласието си с настоящите Общи условия за обслужване и ползване на интернет магазина. Личните данни, които "ЮЛИМА ЕООД получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на клиентите - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с клиентите, както и в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. ПАТИЛАНЦИ изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията на клиента, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. С приемането на Общите условия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени в клиентския му профил в http://patilanci-blagoevgrad.com, да бъдат използвани от "ПАТИЛАНЦИ за целите на приемане и изпълнение на поръчките и за връзка с него. ПАТИЛАНЦИ се задължава да не разкрива никаква лична информация за клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: - е получило изричното съгласие на клиента при регистрацията или в по-късен момент; - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; - други посочени в закона случаи. С регистрацията си в ПАТИЛАНЦИ и при изрично заявено желание от страна на клиента, последният се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от ПАТИЛАНЦИ. Цени и плащане Цените в онлайн магазина patilanci-blagoevgrad.com са крайни в лева и не включват цената на доставката. "ПАТИЛАНЦИ има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Клиентите, като промените влизат в сила от момента на публикуването им в профила на съответния продукт. Плащането на стоките се извършва в български лева и можете да го направите по следните начини: 1. Наложен платеж - заплащате стойността на вашата покупка и транспортните разходи на спедитора, който сте избрали в момента на получаване на пратката. Процедура за пазаруване Когато направите поръчка за закупуване на продукти от интернет магазина patilanci-blagoevgrad.com, Вие получавате e-mail, потвърждаващ приемането й и съдържащ нейните детайли. При оформянето на покупката от клиента се изисква: 1. Да посочи валидни адрес за доставка, телефон за контакт и две имена. 2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "ПОРЪЧАЙ" като по този начин клиента изразява съгласието си с настоящите Общи условия. След получаване на валидна поръчка представител на "ПАТИЛАНЦИ може да се свърже с Клиента по телефона: - за да получи потвърждение на направената поръчка. - за да го уведоми за евентуална липса на наличност на поръчан артикул (включително размер, цвят и други). Доставка - начини и срокове Доставката се извършва до всяка точка на България чрез спедиторска фирма Спиди,Еконт Експрес и лео експрес. Начинът и адреса за доставка можете да направите когато финализирате поръчката си. Моля, вижте повече подробности по условията и цените за доставка тук. Права и задължения "patilanci-blagoevgrad.com се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок и на уговорената цена. "patilanci-blagoevgrad.com НЕ се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон. "patilanci-blagoevgrad.com НЕ носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола . Клиентът се задължава да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за обслужване и ползване на интернет магазина на "patilanci-blagoevgrad.com. Право на отказ Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на която Клиента или посочено от него трето лице (различно от куриера), е приел/о и физически владее стоката. Клиентът може да попълни и изпрати формуляр за упражняване право на отказ на електронен адрес

juli_angelov1978@abv.bg

, да заяви това свое желание на телефон 0888244623 или чрез друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт или електронен адрес. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Клиента да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката). При упражняването право на отказ, стоката трябва да бъде върната без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който Клиента е информирал ПАТИЛАНЦИ БЛАГОЕВГРАД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Клиента изпрати обратно стоката преди изтичането на 14-дневния срок. Стоката следва да бъде върната на адрес: гр.Благоевград Бул.жеймс Баучер 6 или на посочения от Патиланци Благоевград офис на куриера, в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост: - детската играчка няма следи от употреба, не е надраскана или счупена , опаковката е запазена и здрава. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора, "patilanci-blagoevgrad.com възстановява всички суми, получени от клиента. Възстановяването на сумата става по същия начин на плащане на първоначалната трансакция, избрана от Клиента. Преките разходи по връщането на стоката са за сметка на Клиента. Гаранция За всяка закупена от онлайн магазина стока Клиента може да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба. Срокът на законовата гаранция започва да тече от деня на доставка на стоката. Законовата гаранция не важи в следните случаи: - изтичане на срока на законовата гаранция; - механична повреда на стоката, причинена от страна на Клиента; - използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда, поради влажност, химически или механични въздействия; - повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства. Рекламация Клиентът има право на рекламация при констатирани липси, дефекти, повреди или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава, и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси, дефекти, повреди и явни несъответствия Клиента може да предяви по един от следните начини: - чрез попълване и изпращане на Формуляр за рекламация на електронен адрес juli_angelov1978@abv.bg - чрез обаждане на телефон 0888244623 Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да уведоми представител на Патиланци Благоевград. Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената. При предявяване на рекламация клиента може да претендира за: - Възстановяване на заплатената сума; - Замяна на стоката с нова; - Отбив от цената; При предявяване на рекламация, представител на "ПАТИЛАНЦИ може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на juli_angelov1978@abv.bg Разходите по възстановяване на липсваща стока и/или замяната на повреден продукт са за сметка на juli_angelov1978@abv.bg Снимки и описание на артикул Изрично се забранява копирането на снимки и/или текст, поставянето им в други уеб сайтове и/или онлайн магазини без писменото съгласие на представител на дружеството, или без поставянето на текст, посочващ кой е източника на снимката/текста ( Източник: онлайн магазин за детски играчки http://patilanci-blagoevgrad.com) Правно регулиране За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между "http://patilanci-blagoevgrad.com и клиента, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Този сайт използва бисквитки, за да работи оптимално за Вас.